เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดยโสธร เบอร์โทรศัพท์ สถานีอุบลราชธานี

จังหวัดยโสธรมีเนื้อที่ประมาณ 4,161 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตอีสานตอนล่าง จังหวัดยโสธรแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ป่าติ้ว เลิงนกทา กุดชุม ค้อวัง ทรายมูล และไทยเจริญ
นายบอกทาง
Full Member
Full Member
โพสต์: 188
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 15 ก.ย. 2012 10:29 am

เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดยโสธร เบอร์โทรศัพท์ สถานีอุบลราชธานี

โพสต์โดย นายบอกทาง » เสาร์ 10 พ.ย. 2012 2:48 pm

เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดยโสธร เบอร์โทรศัพท์ สถานีอุบลราชธานี โทร.0-4532-1004 และ 0-4532-1276

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีอุบลราชธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดยโสธร

ตารางเดินรถไฟ กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี ระยะทาง 575 กม.

รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 05:45
เวลา ถึงอุบลราชธานี : 14:20
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 460 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 221 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 95 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 06:40
เวลา ถึงอุบลราชธานี : 18:00
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 460 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 221 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 95 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 15:20
เวลา ถึงอุบลราชธานี : 03:35
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 460 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 221 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 95 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 18:55
เวลา ถึงอุบลราชธานี : 06:15
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 460 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 221 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 95 บาท

รถด่วน กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 20:30
เวลา ถึงอุบลราชธานี : 07:25
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 460 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 221 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 95 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 22:25
เวลา ถึงอุบลราชธานี : 10:20
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 460 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 221 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 95 บาท

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน