หน้า 1 จากทั้งหมด 1

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม NSITE ครั้งที่ 2

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 26 พ.ค. 2017 5:01 pm
โดย สุดฟ้าสยาม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม NSITE ครั้งที่ 2
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (NSITE 2017)อบรมตามหลักสูตรในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2560 (อบรมวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 112316 หรือ http://www.ecitepage.com/#?*/ หรือ E-mail: [email protected]
ใบสมัครออนไลน์ http://bit.ly/nsite2-register
รูปภาพ