หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ สถานีปัตตานี

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 21 ก.ย. 2012 6:08 pm
โดย นายบอกทาง
การเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ สถานีปัตตานี โทร.0-7343-1232

ตารางเดินรถไฟ กรุงเทพฯ - ปัตตานี

เลขขบวนรถ : 171 ประเภทรถ : เร็ว
เวลาออกจากกรุงเทพ : 13.00 เวลาถึงปัตตานี : 08.09
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 793 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 372 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 161 บาท

เลขขบวนรถ : 37 ประเภทรถ : *ด่วนพิเศษ
เวลาออกจากกรุงเทพ : 15.10 เวลาถึงปัตตานี : 8.56
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 793 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 372 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 161 บาท

เลขขบวนรถ : 169 ประเภทรถ : เร็ว
เวลาออกจากกรุงเทพ : 15.35 เวลาถึงปัตตานี : 10.49
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 793 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 372 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 161 บาท

เลขขบวนรถ : 41 ประเภทรถ : ด่วนพิเศษ
เวลาออกจากกรุงเทพ : 22.50 เวลาถึงปัตตานี : 14.03
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 793 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 372 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 161 บาท

Re: การเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ สถานีปัตตานี

โพสต์แล้ว: จันทร์ 23 พ.ค. 2016 5:00 pm
โดย ลุงหนวด
สถานีปัตตานี หรือ คนในพื้นที่ เรียก สถานี โคกโพธิ์ Pattani (Khok Pho)

สถานีรถไฟปัตตานี เดิมชื่อสถานีรถไฟโคกโพธิ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นับเป็นสถานีรถไฟหลักของจังหวัดปัตตานี
ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟระดับ 1 มีขบวนรถไฟทั้งขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้าจอดรับส่งที่สถานีเฉลี่ยวันละประมาณ 20 ขบวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขบวนรถที่มีต้นทาง/ปลายทาง จากสุไหงโก-ลก และ ยะลา ไปยัง ชุมทางหาดใหญ่/พัทุลง/นครศรีธรรมราช/สุราษฏร์ธานี และ กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีขบวนรถพิเศษทหารวิ่งขึ้นลงเพื่อความมั่นคงในบางโอกาสอีกด้วย

ปัจจุบันสถานีรถไฟปัตตานีได้สร้างอาคารสถานีรถไฟหลังใหม่ เป็นทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายู
ซึ่งถือเป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย