หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรฯสถานีนครศรีธรรมราช

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 21 ก.ย. 2012 4:28 pm
โดย นายบอกทาง
การเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ สถานีนครศรีธรรมราช โทร.0-7535-6364, 0-7534-6129

ตารางการเดินรถไฟ กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช

เลขขบวนรถ : 173 ประเภทรถ : เร็ว
เวลาออกจากกรุงเทพ : 17.35 เวลาถึงนครศรีธรรมราช : 09.55
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 652 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 308 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 133 บาท

เลขขบวนรถ : 85 ประเภทรถ : ด่วน
เวลาออกจากกรุงเทพ : 19.30 เวลาถึงนครศรีธรรมราช : 10.55
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 652 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 308 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 133 บาท