ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา

จังหวัดชลบุรี เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ
เมืองชล
ทางหลวง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา

โพสต์โดย ทางหลวง » พฤหัสฯ. 14 เม.ย. 2016 4:21 pm

กรมทางหลวงเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ ชลบุรี พัทยา ด้วยระบบปิดที่ควบคุมการเข้า - ออกระบบโดยสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิด "ใช้น้อย จ่ายน้อย ใช้มาก จ่ายมาก เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้พัฒนาประเทศไทย" โดยจะใช้อัตราค่าทำเนียมผ่านทางใหม่ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2558 ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559
โดยคิดเงินตามระยะทางที่ใช้จริง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคำนวณ คือ
- รถ 4 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทางกิโลเมตรละ 1บาท
- รถ 6 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทางกิโลเมตรละ 1.6 บาท
- รถมากกว่า 6 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทางกิโลเมตรละ 2.3 บาท

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ทาง และลดปัญหาจราจร
สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ในอดีตมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพียง 2 ด่าน คือ ด่านลาดกระบังและด่านพานทอง หากผู้ใช้ทางเข้า - ออกระหว่างทาง จะไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงทางเข้า - ออกเพิ่มอีก 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางบ่อ , บางประกง และด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางพนัสนิคม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2556 และเปิดให้ทดลองใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการจะรับบัตรจากต้นทาง แล้วจ่ายเงินเมื่อถึงด่านขาออกปลายทาง

ทั้งนี้ในช่วงทดลองใช้ กรมทางหลวงได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่ละด่านในอัตราคงที่ คือ รถ 4 ล้อ ราคา 30 บาท รถ 6 ล้อ ราคา 50 บาท และรถมากกว่า 6 ล้อ ราคา 70 บาท จนถึงปัจจุบัน ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับการให้บริการด้วยระบบปิดแล้ว กรมทางหลวง จึงได้ใช้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ มาคิดค่าธรรมเนียมผ่านทางตามระยะทางจริง

ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมดกรมทางหลวงจะนำฝากกระทรวงการคลัง เพื่อใช้บำรุงรักษาทางสะพาน และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่นๆ ให้ครอบคลุมซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน และยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย โดยตลอดปี 2558 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มีผู้ใช้บริการประมาณ 283,850 คันต่อวัน โดยสามารถเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ประมาณ 6.1 ล้านบาทต่อวันหรือกว่า 2,113 ล้านบาทต่อปี

สำหรับประชาชนที่ใช้บริการเส้นทางนี้สามารถตรวจสอบราคาค่าบริการตามระยะทางในช่วงต่างๆ ได้ทาง Call Center 1586 กด 7 , www.motorway.go.th และ M-PASS Call Center 1586 กด 9 , www.Thai M-PASS.comย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน