ระยะทาง ระบบหมายเลข ทางหลวงเอเชีย/อาเซียน AH (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)

สอบถามเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลการเดินทางไป จังหวัดต่างๆ สถานที่น่าสนใจแต่ละจังหวัด
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4018
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

ระยะทาง ระบบหมายเลข ทางหลวงเอเชีย/อาเซียน AH (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 14 เม.ย. 2016 5:03 pm

ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)
จากภาพ จะเอาทางที่ผ่านประเทศไทยมาเท่านั้นนะครับ
เส้นทาง-AH.png
เส้นทาง-AH.png (567.66 KiB) เปิดดู 15349 ครั้ง


AH1 เริ่มต้นจากโตเกียว, ญี่ปุ่น ถึงพรมแดนระหว่างตุรกีกับบัลแกเรีย (ร่วมกับ AH5) ระยะทาง 20,557 กิโลเมตร
AH2 เริ่มต้นจากเดนปาซาร์, อินโดนีเซีย ถึงเมรัก, อินโดนีเซีย และจากสิงคโปร์ ถึงโคสราวี, อิหร่าน ระยะทาง 13,177 กิโลเมตร
AH3 เริ่มต้นจากอูลัน-อูเด, รัสเซีย (จาก AH6) ถึงถังกู, จีน; และจากเซี่ยงไฮ้, จีน (จาก AH5) ถึงเชียงราย, ไทย และถึงเชียงตุง, พม่า (สิ้นสุดที่ AH2 ทั้งสองสาย) ระยะทาง 7,331 กิโลเมตร
AH4 เริ่มต้นจากโนโวซีบีสค์, รัสเซีย (จาก AH6) ถึงมองโกเลีย; และจาก อุรุมชี, จีน (จาก AH5) ถึงการาจี, ปากีสถาน (บรรจบ AH7) ระยะทาง 6,024 กิโลเมตร
AH5 เริ่มต้นจากเซี่ยงไฮ้, จีน (จาก AH3) ถึงพรมแดนระหว่างตุรกีกับบัลแกเรีย (ร่วมกับ AH1) ระยะทาง 10,380 กิโลเมตร
AH6 เริ่มต้นจากปูซาน, เกาหลีใต้ ถึงพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเบลารุส ระยะทาง 10,475 กิโลเมตร
AH7 เริ่มต้นจากเยคาเตรินบุร์ก, รัสเซีย ถึงการาจี, ปากีสถาน (บรรจบ AH4) ระยะทาง 5,868 กิโลเมตร
AH8 เริ่มต้นจากพรมแดนระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์ ถึงบันดาร์อิหม่าม, อิหร่าน ระยะทาง 4,718 กิโลเมตร

สายที่ยาวที่สุดคือ AH1 จาก ญี่ปุ่น ถึง ถึงพรมแดนระหว่างตุรกีกับบัลแกเรีย และ เชื่อม AH5

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4018
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 14 เม.ย. 2016 5:05 pm

ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)
ปัจจุบันระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียนในประเทศที่อยู่ในความควบคุมของกรมทางหลวง มีจานวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง ระยะทางรวมกันทั้งสิ้นยาวประมาณ 6,692.50 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย มีจานวน 9 เส้นทาง เป็นทั้งทางหลวงเอเชียและทางหลวงอาเซียน ระยะทางยาวประมาณ 5,457.50 กิโลเมตร และระบบหมายเลขทางหลวงอาเซียน มีจานวน 3 เส้นทาง เป็นทางหลวงอาเซียนเพียงอย่างเดียว ระยะทางยาวประมาณ 1,235.๐๐ กิโลเมตร และมีรายละเอียดของโครงข่ายของระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ในประเทศไทย เป็นดังนี้
ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย
โครงข่ายทางหลวงเอเชีย เดิมใช้ระบบหมายเลขทางหลวงด้วยสัญลักษณ์ที่นาหน้าด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ “A” ตามด้วยเลขอารบิคของหมายเลขทางหลวงเอเชีย เช่น A1, A2, เป็นต้น ต่อมาได้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงข่ายและสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกชื่อโครงข่ายทางหลวงเอเชียใหม่ เป็นสัญลักษณ์ที่นาหน้าด้วยด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ “AH” ตามด้วยเลขอารบิคของหมายเลขทางหลวงเอเชีย เช่น AH 1, AH 2 เป็นต้น โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อประเทศไทยได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการของเอสแคป สมัยที่ 60 ซึ่งโครงข่ายทางหลวงเอเชียที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวน 9 โครงข่าย ได้แก่ AH 1, AH 2, AH 3, AH 12, AH 13, AH 15, AH 16, AH 18 และ AH 19 รวมระยะทางยาว 5,457.50 กิโลเมตร

โพสต่อไปจะเป็น ระบบหมายเลขทางหลวงอาเซียน

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4018
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 14 เม.ย. 2016 5:06 pm

ระบบหมายเลขทางหลวงอาเซียน โครงข่ายทางหลวงอาเซียน ได้มีการริเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (Ministerial Understanding on the Development of ASEAN Highway Network Proiject - MU) ที่ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้ร่วมลงนามในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Minister - ATM) ครั้งที่ 5 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542 โดยมีคณะทางานย่อยด้านทางหลวงอาเซียนที่มีประเทศไทยโดยกรมทางหลวงเป็นประธาน จากการศึกษาพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียนมีโครงข่ายบางส่วนซ้อนทับกับโครงข่ายทางหลวงเอเชีย จึงกาหนดให้ระบบหมายเลขทางหลวงอาเซียนสอดคล้องกับระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย คือใช้นาหน้าด้วยอักษรภาษาภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ “AH” ตามด้วยเลขอารบิคของหมายเลขทางหลวงอาเซียน ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมอาวุโสของอาเซียน (STOM) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่อยู่ในประเทศไทย จานวน 12 โครงข่ายมีแนวเส้นทางซ้อนทับกับทางหลวงเอเชีย จำนวน 9 โครงข่าย
และมีแนวโครงข่ายอิสระอีก 3 โครงข่าย ได้แก่ AH 112, AH 121 และ AH 123 รวมระยะทางยาวประมาณ 1,235 กิโลเมตร

ดังนั้นระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียนในปัจจุบัน
ใช้สัญลักษณ์ที่นาหน้าด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ “AH”
ตามด้วยเลขอารบิคของหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ในประเทศไทยมีจานวน 12 โครงข่าย

โครงข่ายหมายเลข “AH” ตามด้วยเลขอารบิค 1 หลัก และ 2 หลัก จำนวน 9 โครงข่าย
มีสถานะเป็นทั้งทางหลวงเอเชียและอาเซียน รวมระยะทางยาวประมาณ 5,457.50 กิโลเมตร

โครงข่ายหมายเลข “AH” ตามด้วยเลขอารบิค 3 หลัก จำนวน 3 โครงข่าย มีสถานะเป็นเฉพาะทางหลวงอาเซียน รวมระยะทางยาวประมาณ 1,235 กิโลเมตร

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4018
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 08 พ.ค. 2016 9:17 am

ระบบหมายเลขทางหลวง ในประเทศไทย
viewtopic.php?f=48&t=86482


ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4018
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ระยะทาง ระบบหมายเลข ทางหลวงเอเชีย/อาเซียน AH (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)

โพสต์โดย ลุงหนวด » อังคาร 30 พ.ค. 2017 11:23 am

AH2 ที่ผ่านประเทศไทยดูได้ทจากที่นี่ http://www.thailandhotelforums.com/foru ... 20&t=13473


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน