ระบบหมายเลขทางหลวง ในประเทศไทย ทางหายหมายเลขต่าง การกำหนดหมายเลขทางหลวง

สอบถามเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลการเดินทางไป จังหวัดต่างๆ สถานที่น่าสนใจแต่ละจังหวัด
ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3964
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

ระบบหมายเลขทางหลวง ในประเทศไทย ทางหายหมายเลขต่าง การกำหนดหมายเลขทางหลวง

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 14 เม.ย. 2016 5:00 pm

ระบบหมายเลขทางหลวง ในประเทศไทย ทางหายหมายเลขต่าง การกำหนดหมายเลขทางหลวง
โดยแต่ละหมายเลขที่ใช้กากับทางหลวง มีความหมายดังนี้
ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 แสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ
ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2 แสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3 แสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน
ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4 แสดงว่าเป็นทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใต้
หมายเลขทางหลวง.png
หมายเลขทางหลวง.png (186.21 KiB) เปิดดู 3556 ครั้ง


ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก
หมายถึง ทางหลวงสายหลัก ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคหลักของประเทศไทย อันได้แก่ภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งสามารถ จาแนกย่อยได้อีกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค
ปัจจุบันมีอยู่ 4 สาย คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ – แม่สาย (เขตแดน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากสระบุรี – หนองคาย (เขตแดน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพฯ – ตราด
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ – อ.สะเดา จ.สงขลา

ทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ หมายถึง ทางหลวงที่ไม่มีทางแยก ไม่มีสัญญาณไฟ ใช้ความเร็วได้สูง
มีรั้วกั้น ไม่มีทางเข้า ทาให้ขับด้วยความปลอดภัยและสามารถใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม. ซึ่งทางหลวงทั่วไปกฎหมายให้ที่ 90 กม./ชม. โดยกรมทางหลวงได้พิจารณากาหนดระบบหมายเลข ให้เป็นระบบหมายเลขทางหลวงใหม่
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ เป็นดังนี้
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 คือ โครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยัง
ภาคเหนือ และโครงข่ายทางหลวงพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือ จะมีหมายทางหลวงเลขนาหน้าด้วยหมายเลข 5
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 คือ โครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงข่ายทางหลวงพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีหมายเลขทางหลวงนาหน้าด้วยหมายเลข 6
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 คือ โครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกและโครงข่ายทางหลวงพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออก (กรุงเทพ – ชลบุรี) จะมีหมายเลขทางหลวงนาหน้าด้วยหมายเลข 7
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 คือ โครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เชื่อมต่อจาก กรุงเทพมหานครไปยังภาคใต้และโครงข่ายทางหลวงพิเศษในพื้นที่ภาคใต้ จะมีหมายเลขทางหลวงนาหน้าด้วยหมายเลข 8
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 คือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเพมหานครและโครงข่ายทางหลวงพิเศษบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พระปะแดง – บางปะอิน – บางพลี) จะมีหมายเลขทางหลวงนาหน้าด้วยหมายเลข 9


ทางหลวงหมายเลข 2 หลัก
หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่างๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข
1 หลัก ผ่านพื้นที่สาคัญหลายจังหวัดเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางยาว และมีลักษณะกระจายพื้นที่ให้บริการของทางหลวง จากหมายเลข 1 หลัก ออกสู่พื้นที่ทั่วประเทศอย่างเหมาะสม เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี – นครพนม เป็นต้น

ทางหลวงหมายเลข 3 หลัก
หมายถึง ทางหลวงแผ่นสายรองประธาน ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 หลัก
หรือ 2 หลัก เข้าสู่สถานที่สาคัญของจังหวัด หรืออาจจะไม่ผ่านพื้นที่สาคัญ แต่มีลักษณะเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายที่ดี สามารถกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อย หรือ เป็นทางลักษณะขนานกับแนวชายแดนต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาว เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของทหารในความมั่งคงของชาติ เช่น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ – เขมราฐ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 สาย บางปะกง – ฉะเชิงเทรา เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานในภาคกลาง เป็นต้น

ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก
หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอาเภอหรือสถานที่สาคัญของจังหวัดนั้น ในลักษณะ
กระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อย แต่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายระยะยาว เช่น
ทางหลวงหมายเลข 1001 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) - อ.พร้าว เป็นทางหลวงในภาคเหนือ หรือ ทางหลวงหมายเลข 4006 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) – หลังสวน เป็นทางหลวงในภาคใต้ เป็นต้น

ทางหลวงสัมปทาน
ปัจจุบันมี 1 แห่ง คือ โทลล์เวย์ หรือทางหลวงหมายเลข 31 ทางยกระดับดินแดง - ดอนเมือง

ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3964
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ระบบหมายเลขทางหลวง ในประเทศไทย

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 14 เม.ย. 2016 5:03 pm

ทำความรู้จัก
ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (Asian/ASEAN Highway Route Numbering System)
กันต่อ viewtopic.php?f=48&t=86483

ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3964
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ระบบหมายเลขทางหลวง ในประเทศไทย

โพสต์โดย ลุงหนวด » ศุกร์ 15 เม.ย. 2016 6:17 pm

ทำความรู้จัก หลักกิโลเมตรของกรมทางหลวง viewtopic.php?f=48&t=86499


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน