หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เกษตรแปรรูป เพิ่มค่า คู่ป่าต้นน้ำน่าน ผู้ประกอบการด้านการเกษตรแปรรูปของจังหวัดน่าน

โพสต์แล้ว: อังคาร 10 ก.ค. 2018 6:03 pm
โดย Natthida Wutthi
เกษตรแปรรูป เพิ่มค่า คู่ป่าต้นน้ำน่าน
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรแปรรูปของจังหวัดน่านมีการรวมตัวกันโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) และท่านอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน (นายสำเริง สวัสดีนฤนาท) เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันจัดตั้งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่านเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าหรือสถานประกอบการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยมีการแบ่งกลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์เป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมให้กับกลุ่มได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. กลุ่มคลัสเตอร์ต้นน้ำ 2. กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป 3. กลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ 4. กลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร และ 5. กลุ่มคลัสเตอร์นวัตกรรม โดยมีการนำเอาภูมิปัญญารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารรสชาติชั้นเลิศ มีการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและมีนวัตกรรม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก มีให้เลือกหลากหลาย อุดหนุนสินค้าของจังหวัดน่าน ถือเป็นการส่งเสริมผืนป่าต้นน้ำได้อีกทางหนึ่ง

จัดโดย จังหวัดน่าน โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน
ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด
ประจำปีงบประมาณ 2561