“เอกชน” ร่วมกระตุ้นภาครัฐ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย

รวมความรู้ ทิป และเทคนิคทั่วไป
jeeper
Newbie
Newbie
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 21 ต.ค. 2013 4:53 pm

“เอกชน” ร่วมกระตุ้นภาครัฐ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย

โพสต์โดย jeeper » อังคาร 01 ก.ค. 2014 2:09 pm

ทิศทาง”ยกเลิกใช้แร่ใยหินในประเทศไทย” ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่สิ้นสุด แม้หลายฝ่ายจะยืนยันถึงแนวคิดของการ “ยกเลิกแร่ใยหิน” สาเหตุแห่งการเกิดโรคร้ายแรง ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง ภายใต้ทิศทางการขับเคลื่อนการ “ยกเลิกแร่ใยหิน” ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ยังค้างคาอยู่เพียงรอเวลาหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญและเร่งรัดกระบวนการยกเลิกเพื่อสุขภาพของคนไทย

เรื่องราวของการยกเลิกแร่ใยหินที่ยังค้างอยู่ในมือของหน่วยงานภาครัฐ ยังคงเป็นเพียงความหวัง ยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างจริงจัง มีเพียงข้อมูลจากภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และผลสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน โดยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

ล่าสุด สมบุญ สีคำดอกแค ผู้ประสานงานเครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) ที่เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือ เพื่อให้มีการเร่งรัดเกี่ยวกับการยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทย ผ่านสำนักงานเลขานุการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินฯ ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหินเพื่อสุขภาพของคนไทย จึงได้ไปยืนหนังสือต่อ คสช. เพื่อให้มีการพิจารณาผลสรุปจากกระทรวงสาธารณสุข ในการยกเลิกแร่ใยหินอย่างจริงจัง และเสนอให้เป็นในแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของ คสช. ด้วย

“หลัง คสช.รับหนังสือแล้ว ต้องใช้เวลาเพื่อประสานงาน โดยทางเครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินฯ มองว่า จะรอแต่เพียงการดำเนินงานของภาครัฐฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องขอความร่วมมือและรณรงค์ไปยังภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสำนึก ลด เลิก การใช้อุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง นอกจากนี้ เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินฯ ยังเตรียมเปิดเวทีเสวนาในมุมมองต่างๆ พร้อมกับการทวงถามไปยังกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เคยพิจารณาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง”

สมบุญ สีคำดอกแค กล่าวอีกว่า ทีแบน พยายามรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันในภาคเอกชน ตลอดจนการเตรียมหาแนวทางด้านกฎหมาย เพื่อให้การยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทยเป็นผลในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะการรณรงค์เพื่อให้เกิดจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากกลุ่มผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หลายโครงการที่หันมาทยอยยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ “ฉลาก” การแจ้งเตือนบนผลิตภัณฑ์ ที่ระบุและแยกประเภทวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของโครงการใหญ่ๆ และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด

ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ในต่างประเทศมีความพยายามที่จะใช้สารทดแทนแร่ใยหิน เพราะได้รับการยืนยันชัดเจน แล้วว่า แร่ใยหินทุกชนิดนั้นเป็นตัวการก่อมะเร็ง ซึ่งในทางปฏิบัติควรพยายามลดการใช้ แต่ สำหรับในประเทศไทย ตัวกระเบื้องลอนคู่ยังได้ รับความนิยมมากในต่างจังหวัด แต่ทางผู้ผลิตก็พยายามควบคุมโดยการเคลือบสีเพื่อให้ฝุ่นละออง และแร่ใยหินหลุดออกมาได้ช้าลง และมี ผู้ผลิตหลายรายที่หันไปใช้สารทดแทน เท่ากับว่า เป็นการลดการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินโดยตรง

“เรื่องการรณรงค์ให้มีการยกเลิก ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ยังไม่ได้หยิบยกมาเป็นประเด็นหลัก และยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในหมู่สมาชิก แต่ที่ผ่านมา สมาชิกสมาคมหลายรายพยายามลดการใช้ลงอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องร่วมมือกันลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ อันมีสาเหตุมาจากแร่ใยหิน โครงการขนาดใหญ่ในปัจจุบันแทบจะไม่ได้ใช้ วัสดุที่มีแร่ใยหินเจือปน จะมีแต่ทาวน์เฮ้าส์ที่ยัง ใช้กระเบื้องประเภทซีแพคเป็นส่วนประกอบสำคัญ การยกเลิกแร่ใยหิน ต้องขึ้นอยู่กับหลาย ฝ่าย โครงการต่างๆ ต้องทำตามแบบจากสถาปนิก ถ้าสถาปนิกไม่ระบุสเปก หรือระบุสเปกประเภทที่ใช้สารทดแทน ก็จะไม่มีผู้ประกอบการอสังหาฯ ใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน”

นอกจากนี้ ในส่วนของฉลากระบุผลิต ภัณฑ์ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก สารทดแทน ถ้ามีราคาเท่ากันหรือมากกว่าวัสดุที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจหันมาลดการใช้วัสดุทดแทน หรือเลิกใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินไปโดยปริยาย

ทั้งหมดนี้ เป็นภาพรวมสถานการณ์กระแสการรณรงค์ “ยกเลิกใช้แร่ใยหิน” ในปัจจุบัน ทั้งจากกลุ่มผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความพยายามขับเคลื่อนให้มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ที่มักถูกบดบังด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของคนไทยที่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งและโรคระบบทางเดินหายใจ อยากให้ภาครัฐ หรือ คสช. เร่งพิจารณาหามาตรการที่ชัดเจนในการ “ยกเลิกแร่ใยหิน” เช่นเดียวกับอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในอนาคต


ที่มา : นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2557

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน