ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

รวมความรู้ ทิป และเทคนิคทั่วไป
Sunflower_Man
Jr. Member
Jr. Member
โพสต์: 78
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 3:45 pm

ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

โพสต์โดย Sunflower_Man » เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:14 pm

ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ
ถั่วเขียว.jpg
ถั่วเขียว

การผลิตถั่วเขียวที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษตกค้าง

1. การเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่
ระยะสุกแก่ของถั่วเขียวผิวมัน คือ อายุประมาณ 65 – 75 วัน สังเกตได้จากฝักเปลี่ยนเป็นสีดำและใบเริ่มแห้งเหี่ยวร่วงหล่น ฝักถั่วเขียวจะแก่ไม่พร้อมกัน รุ่น 1 และรุ่น 2 ห่างกันประมาณ 7 – 10 วัน คำแนะนำ คือ ควรเก็บโดยใช้แรงคน แต่ในกรณีฝนแล้งมักไม่มีการเจริญของฝักรุ่นที่ 2 ก็อาจใช้เครื่องเกี่ยวครั้งเดียวได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีฉีดพ่นให้ใบร่วง เช่น Ethiphon (อีทิฟอน) เพราะทำให้มีสารตกค้างในเมล็ด

2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ข้อแนะนำ คือ ควรตรวจแปลงบ่อย ๆ หากพบต้นเป็นโรค และ / หรือพบไข่แมลง หรือดักแด้ในระยะต่าง ๆ ให้เก็บเผาทำลาย และสุ่มตรวจนับและฉีดพ่นยาเมื่อถึงระดับเศรษฐกิจ
3 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

คำแนะนำการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย ดังนี้

ชนิดศัตรูพืช :หนอนแมลงวันเจาะลำต้น
วิธีป้องกันกำจัด :
1.1 คลุกเมล็ดก่อนปลูก
1.2 ใช้สารเคมีโรยลงในร่องพร้อมปลูก
1.3 ใช้สารเคมีประเภทดูดซึมฉีดพ่น
1.4 ใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา
ชนิดสารเคมี/อัตรา :
1.1 ใช้ imidacloprid 70% WS (เกาโช) อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
1.2 ใช้ carbofuran 3% G (ฟูราดาน 3% จี) อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่
1.3 สารฆ่าแมลง triazophos 40% EC (ฮอสตาไทออน 40% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ methamidophos 60% SL หรือ 60% SC (ทามารอน 600 เอสแอล หรือโมนิเตอร์ 600) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลังจากถั่วเขียวงอกไม่เกิน 7 – 10 วัน และฉีดพ่นซ้ำอีก 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
1.4 ใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดาด้วยน้ำเข้มข้น 3 – 5% พ่นเมื่อถั่วเขียวเริ่มงอก ใช้พ่นทุก ๆ 5 วัน จำนวน 2 – 3 ครั้ง หรือใช้สารสะเดาสำเร็จรูป

Sunflower_Man
Jr. Member
Jr. Member
โพสต์: 78
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 3:45 pm

Re: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

โพสต์โดย Sunflower_Man » เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:14 pm

ชนิดศัตรูพืช :เพลี้ยไฟ
วิธีป้องกันกำจัด :
ใช้สารเคมี
ชนิดสารเคมี/อัตรา :
ใช้สาร carbosulfan 40% EC (พอสซ์) triazophos 40% EC (ฮอสตาทีออน 40% อีซี) หรือ prothiofos 50% EC (เมทูโรล 50 ดับเบิลยูพี) อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟทำลายใบและดอกในระยะที่ตัวเจริญเติบโตจนถึงระยะติดฝักอ่อน พ่น 2 – 3 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน

ชนิดศัตรูพืช :เพลี้ยอ่อน
วิธีป้องกันกำจัด :
ใช้สารเคมี
ชนิดสารเคมี/อัตรา :
ใช้สาร triazophos 40% EC ฮอสตาทีออน 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbosulfan 20% EC (พอสซ์) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ lamdacyhalothrin 2.5% EC (คาราเต้) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อนปริมาณมาก 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน

ชนิดศัตรูพืช :มวนเขียวข้าวและมวนเขียวถั่ว
วิธีป้องกันกำจัด :
ใช้สารเคมี
ชนิดสารเคมี/อัตรา :
เมื่อพบมวน 2 – 3 ตัวต่อแถวยาว 1 เมตร ควรพ่นสารฆ่าแมลง triazophos 40% EC (ฮอสตาทิออน 40% อีซี) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ methamidophos 60% SL หรือ 60% SC (ทามารอน 600 เอสแอล หรือโมนิเตอร์ 600) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับถั่วเขียวในระยะเริ่มออกดอก ควรพ่น 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน

ชนิดศัตรูพืช :หนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน
วิธีป้องกันกำจัด :
ใช้สารเคมี
ชนิดสารเคมี/อัตรา :
ใช้ triazophos 40% EC (ฮอสตาทิออน 40% อีซี) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ chlorpyrifos 20% EC (ลอร์สแบน 20% อีซี) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบหนอนมากกว่า 2 – 3 ตัวต่อแถวยาว 1 เมตร หรือพ่น 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน เมื่อถั่วเริ่มออกดอก

ชนิดศัตรูพืช :หนอนเจาะฝักมารูค่า
วิธีป้องกันกำจัด :
1. ใช้สารเคมี
2. ใช้สารสะเดา
ชนิดสารเคมี/อัตรา :
1. ใช้ triazophos 40% EC (ฮอสตาทิออน 40%
อีซี) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ lambodacyhalothrin 2.5% EC (คาราเต้) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ methamidophos 60% SL หรือ 60% SC (ทามารอน 600 เอสแอล หรือโมนิเตอร์ 600) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1 – 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
2. ใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา (เหมือนข้อ 1.4)

jameborn
Newbie
Newbie
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 17 ก.ย. 2012 5:55 pm

Re: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

โพสต์โดย jameborn » จันทร์ 17 ก.ย. 2012 8:00 pm

ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆ ครับ

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 389
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

โพสต์โดย pantip » เสาร์ 20 พ.ค. 2017 2:39 am

อยากเพาะไว้ทานเองเหมือนกัน

vanillaa
Newbie
Newbie
โพสต์: 8
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 30 ส.ค. 2017 3:24 pm

Re: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

โพสต์โดย vanillaa » พฤหัสฯ. 31 ส.ค. 2017 9:44 am

น่าสนใจมากคะ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน