ปลูกบ้าน ระวังล้ำที่สาธารณะ

รวมความรู้ ทิป กฏหมาย อสังหาริมทรัพย์ Real Estate law
changnoye
Full Member
Full Member
โพสต์: 130
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 27 พ.ค. 2013 4:13 pm

ปลูกบ้าน ระวังล้ำที่สาธารณะ

โพสต์โดย changnoye » พฤหัสฯ. 13 มิ.ย. 2013 3:45 pm

การปลูกบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ควรมีระยะถอยร่นจากพื้นที่สาธารณะเท่าใด หาคำตอบได้ที่นี่

ข้อบังคับในกฎกระทรวง หมวดที่ 4 "แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร กำหนดให้การก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารที่อยู่ใกล้ที่สาธารณะ จะต้องมีการเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ ผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง ที่ดินมรดก รวมทั้งที่ดินสำเร็จรูปต่างๆ จึงควรต้องสนใจพิจารณาก่อนวางแบบแปลนออกแบบตัวบ้าน อย่ามองข้ามระยะถอยร่นของอาคารในกรณีต่อไปนี้ประกอบด้วย

อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร แต่ถ้าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นสูงเกิน 2 ชั้นหรือ 8 เมตร ต้องพิจารณาขนาดถนนประกอบด้วย

: ถ้าถนนกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

: ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะนั้น คือ ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

นอกจากนี้ ต้องดูเรื่องการสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ ที่มีข้อปลีกย่อยแตกต่างจากถนน

: อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำไหล เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำราง หรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร

แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยิ่งแหล่งน้ำไหลมีความกว้างเท่าใด ระยะถอยร่นก็ต้องยิ่งห่างมากขึ้นตามกัน

: อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ทั้งสองกรณีดังกล่าว มีข้อยกเว้นสำหรับ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถ ไม่ต้องร่นแนวอาคาร

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน