สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4211
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 04 ส.ค. 2022 11:25 am

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25
Download ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ ฟรี
https://www.stou.ac.th/main/file/65-2/ร ... 65edit.pdf


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565(1)
สําาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ภาคต้น/2565
17 ก.ค.-30 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
11 ก.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)
15 ก.ย. 2565 วันเปิดภาคการศึกษา
15 ก.ย.-18 ธ.ค. 2565 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคต้น/2565 (3)
16 ต.ค. 2565 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา
26 และ 27 พื่ .ย. 2565 วันสอบกลางภาคต้น/2565
3-25 ธ.ค. 2565 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์) ช่วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565
17 ม.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึกษาประจําาภาคต้น์/2565
28 และ 29 ม.ค. 2566 วันสอบไล่ประจําาภาคต้น/2565
1-18 มี.ค. 2566 ชวงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ่อม
6-7 พ.ค. 2566 วัน์สอบซ่อมัประจําาภาคต้น์/2565
สําาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ภาคปลาย/2565
17 มั .ค.-30 มั ี .ค. 2566 ลงทะเบียน์เพื่มมัชุดวิชา
4 และ 5 มั ี .ค. 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)
15 มี.ค. 2566 วันเปิดภาคการศึกษา
15 มี.ค.-18 มิ.ย. 2566 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565 (3)
15 เม.ย. 2566 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา
27 และ 28 พื่ .ค. 2566 วันสอบกลางภาคปลาย/2565
3-25 มิ.ย. 2566 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์) ช่วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย/2565 (3)
18 ก.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึกษาประจําาภาคปลาย/2565
15 และ 16 ก.ค. 2566 วันสอบไล่ประจําาภาคปลาย/2565
1-17 ก.ย. 2566 ช่วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ่อม
4-5 พ.ย. 2566 วันสอบซ่อมประจําภาคปลาย/2565

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.stou.ac.th/main/apply.html

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน