หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์ สถานีอุตรดิตถ์

โพสต์แล้ว: เสาร์ 10 พ.ย. 2012 6:48 pm
โดย นายบอกทาง
เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์ สถานีอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1023

ตารางเดินรถไฟ กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์ ระยะทาง 485 กม.

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 07.00
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 15.57
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 08.30
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 14.41
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 10.50
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 19.05
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 12.45
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 21.10
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถ*ด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 19.35
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 03.10
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 19.50
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 03.50
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถเร็ว กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 20.10
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 04.45
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท

รถด่วน กรุงเทพฯ -อุตรดิตถ์
เวลา ออกจากกรุงเทพฯ : 22.00
เวลา ถึงอุตรดิตถ์ : 06.17
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียม :
- ชั้นที่ 1 ราคา 394 บาท
- ชั้นที่ 2 ราคา 190 บาท
- ชั้นที่ 3 ราคา 82 บาท