พบ 170 ผลลัพธ์

โดย aloniix
จันทร์ 24 มิ.ย. 2013 1:53 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: กิโลวัตต์ (kW หรือ Kilowatt) หน่วยของกำลังไฟฟ้า
ตอบกลับ: 0
แสดง: 888

กิโลวัตต์ (kW หรือ Kilowatt) หน่วยของกำลังไฟฟ้า

กิโลวัตต์ (kW หรือ Kilowatt) คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งพันวัตต์ เช่น 2 kW หมายถึง กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์สำหรับหน่วยของกำลังไฟฟ้าหนึ่งล้านวัตต์จะเรียกว่า เมกะวัตต์(Megawatt หรือ MW)

ที่มา : http://www.cr-engineer.com
โดย aloniix
จันทร์ 24 มิ.ย. 2013 1:48 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: Partial Peak ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าระดับปานกลาง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 885

Partial Peak ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าระดับปานกลาง

Partial Peak คือ ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าปานกลาง ระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.30 น ของทุกวัน คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เกินจากช่วง On Peak มีอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าต่อหน่วยสูง ประมาณ 65 บาท/kW (รวม VAT) สำหรับแรงดันไฟฟ้า 22-33 kV และประมาณ 75 บาท/kW (รวม VAT) สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 22 k...
โดย aloniix
จันทร์ 24 มิ.ย. 2013 1:42 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: Off Peak ช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 618

Off Peak ช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ

ช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00-09.00 น.ของวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) และช่วงเวลาระหว่าง 00.00-24.00 ของวันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย) อัตราค่าไฟฟ้า 2.1827 บาท ต่อหน่วย โดยจะมีวันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off...
โดย aloniix
จันทร์ 24 มิ.ย. 2013 1:36 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: On Peak ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 694

On Peak ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง

On Peak คือ ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. ของวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) โดยมีอัตราค่าไฟฟ้า 5.2674 บาท ต่อหน่วย ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ค่าไฟฟ้าจะสูง เนื่องจากการไฟฟ้า ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง / สายจำหน่าย ให้เพียงพอ ต่อความต้องการไฟฟ้าในช่วงนี้ แ...
โดย aloniix
จันทร์ 24 มิ.ย. 2013 1:31 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: Watt วัตต์ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2479

Watt วัตต์ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

วัตต์ (watt, สัญลักษณ์ W) คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100 วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟดวงนี้กินไฟ 100 วัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเอง 1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ของพลังงานต่อวินาที (1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อ วินาที = 1 kg·m...
โดย aloniix
จันทร์ 24 มิ.ย. 2013 1:21 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ความหมายของค่า FT ในบิลค่าไฟฟ้า
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1982

ความหมายของค่า FT ในบิลค่าไฟฟ้า

Ft ย่อมาจากคำว่า Float time มีความหมายว่า การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการคำนวณ อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เป็นส่วนที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าใช้จ่าย...
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:53 pm
บอร์ด: อุบลราชธานี
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุบลราชธานี สูงสุดราคา 1.1 แสนบาท/ตร.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 6583

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุบลราชธานี สูงสุดราคา 1.1 แสนบาท/ตร.

จังหวัดอุบลราชธานี ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.ชยางกูร และอุปราช 1.1 แสนบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.กุดข้าวปุ้น และศรีเมืองใหม่ 25 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:52 pm
บอร์ด: อุทัยธานี
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุทัยธานี สูงสุดราคา 3.2 หมื่นบาท/ตร.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 5342

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุทัยธานี สูงสุดราคา 3.2 หมื่นบาท/ตร.

จังหวัดอุทัยธานี ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.ศรีอุทัย 3.2 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.บ้านไร่ 10 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:51 pm
บอร์ด: อุตรดิตถ์
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สูงสุดราคา 6 หมื่นบาท/ตร.ว.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5374

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สูงสุดราคา 6 หมื่นบาท/ตร.ว.

จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.บรมอาสน์ 6 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.ท่าปลา 30 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:50 pm
บอร์ด: อุดรธานี
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุดรธานี สูงสุดราคา 1.5 หมื่นบาท/ตร.ว
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4750

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอุดรธานี สูงสุดราคา 1.5 หมื่นบาท/ตร.ว

จังหวัดอุดรธานี ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.โพศรี 1.5 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.กุมภวาปี ไชยวาน กู่แก้ว นายูง น้ำโสม และวังสามหมอ 50 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:36 pm
บอร์ด: อำนาจเจริญ
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอำนาจเจริญ สูงสุดราคา 1.3 หมื่นบาท/ตร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5380

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอำนาจเจริญ สูงสุดราคา 1.3 หมื่นบาท/ตร

จังหวัดอำนาจเจริญ ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.ชยางกูร และอรุณประเสริฐ 1.3 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.ลืออำนาจ ปทุมราชวงศา และชานุมาน 75 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:13 pm
บอร์ด: อ่างทอง
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอ่างทอง สูงสุดราคา 5 หมื่นบาท/ตร.ว.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5162

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดอ่างทอง สูงสุดราคา 5 หมื่นบาท/ตร.ว.

จังหวัดอ่างทอง
ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี, อ่างทอง-โพธิ์ทอง และเทศบาล 2 ที่ 5 หมื่นบาท/ตร.ว.
ต่ำสุดอยู่ที่ อ.วิเศษชัยชาญ 100 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:12 pm
บอร์ด: พระนครศรีอยุธยา
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูงสุดราคา 4.5 หมื่นบ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5296

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูงสุดราคา 4.5 หมื่นบ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ อ.บางปะอิน ถ.พหลโยธิน 4.5 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.ผักไห่ และมหาราช 125 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:11 pm
บอร์ด: หนองบัวลำภู
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดหนองบัวลำภู สูงสุดราคา 3 หมื่นบาท/ตร.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5699

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดหนองบัวลำภู สูงสุดราคา 3 หมื่นบาท/ตร.

จังหวัดหนองบัวลำภู ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.วิจารณ์รังสรรค์ 3 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.นากลาง สุวรรณคูหา และศรีบุญเรือง 65 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 4:10 pm
บอร์ด: หนองคาย
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดหนองคาย สูงสุดราคา 4.5 หมื่นบาท/ตร.ว.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4915

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดหนองคาย สูงสุดราคา 4.5 หมื่นบาท/ตร.ว.

จังหวัดหนองคาย ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.ประจักษ์ 4.5 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.สระใคร 40 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 3:58 pm
บอร์ด: สุรินทร์
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 2558 ของจังหวัดสุรินทร์ สูงสุดราคา 5.3 หมื่นบาท/ตร.ว
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5204

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 2558 ของจังหวัดสุรินทร์ สูงสุดราคา 5.3 หมื่นบาท/ตร.ว

จังหวัดสุรินทร์ ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.ธนสาร 5.3 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.กาบเชิง 40 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 3:57 pm
บอร์ด: สุราษฎร์ธานี
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงสุดราคา 1.5 แสนบาท/ตร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 6765

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงสุดราคา 1.5 แสนบาท/ตร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.หน้าเมือง 1.5 แสนบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.พุนพิน พนม ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ ไชยา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม วิภาวดี เคียนซา พระแสง ท่าฉาง ท่าชนะ เวียงสระ คีรีรัฐนิคม ชัยบุรี และบ้านตาขุน 100 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 3:56 pm
บอร์ด: สุพรรณบุรี
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสุพรรณบุรี สูงสุดราคา 7 หมื่นบาท/ตร.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4925

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสุพรรณบุรี สูงสุดราคา 7 หมื่นบาท/ตร.

จังหวัดสุพรรณบุรี ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.พระพันวษา 7 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.ด่านช้าง 30 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 3:55 pm
บอร์ด: สุโขทัย
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสุโขทัย สูงสุดราคา 6 หมื่นบาท/ตร.ว.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3055

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสุโขทัย สูงสุดราคา 6 หมื่นบาท/ตร.ว.

จังหวัดสุโขทัย ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.วิถีถ่อง รามคำแหง 6 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.กงไกรลาศ บ้านด่านลานหอย 40 บาท/ตร.ว.
โดย aloniix
เสาร์ 30 มี.ค. 2013 3:54 pm
บอร์ด: สิงห์บุรี
หัวข้อ: ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสิงห์บุรี สูงสุดราคา 7.5 หมื่นบาท/ตร.
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5267

ราคาประเมินที่ดิน ปี 2556 - 2558 ของจังหวัดสิงห์บุรี สูงสุดราคา 7.5 หมื่นบาท/ตร.

จังหวัดสิงห์บุรี ราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถ.พันเรือง 7.5 หมื่นบาท/ตร.ว. ต่ำสุดอยู่ที่ อ.อินทร์บุรี 90 บาท/ตร.ว.

ค้นหาขั้นสูง