พบ 78 ผลลัพธ์

โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:38 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 5440

Re: วิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน

2 การจัดการดินและปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน 2.1 วิธีการเก็บดินที่ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์ ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บตัวอย่างดินคือควรเก็บดินยังมีความชื้นอยู่พอสมควร ดินไม่แห้งหรือแฉะเกินไป ถ้าที่ดินเป็นแปลงขนาดใหญ่ ควรจะแบ่งดินออกเป็นแปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยไม่ควรมีขนาดมากกว่า 30 ไร่ แต่ละแปลงย่อยจะเก็บด...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:38 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 5440

วิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน

วิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน.jpg 1 การปลูกสร้างปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง 1.1 การเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำสวนปาล์มน้ำมัน สภาพดินที่เหมาะสมคือ ดินร่วนเหนียว มีความลึกของชั้นหน้าดินมากกว่า 75 เซนติเมตร อุ้มน้ำ ได้ดี ระดับน้ำใต้ดินลึก 75-100 เซนติเมต...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:22 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีการดูแล ทานตะวัน การปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูก การให้ปุ๋ย
ตอบกลับ: 3
แสดง: 13394

วิธีการดูแล ทานตะวัน การปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูก การให้ปุ๋ย

วิธีการดูแล ทานตะวัน การปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูก การให้ปุ๋ย ทานตะวัน.jpg 1 การเพิ่มผลผลิตทานตะวันต่อไร่ให้สูงขึ้น 1.1.สภาพพื้นที่ พื้นที่ปลูกทานตะวันน้ำไม่ท่วมขัง ระบายน้ำได้ดี และความ ลาดเอียงของพื้นที่ไม่ควรเกิน 15% ความเป็นกรดด่างของดิน 6.0 – 7.5 และมีอินทรีย์วัตถุสูง 1.2 วิธีการปลูก 1) ฤดูปล...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:14 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ
ตอบกลับ: 4
แสดง: 3097

Re: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

ชนิดศัตรูพืช : เพลี้ยไฟ วิธีป้องกันกำจัด : ใช้สารเคมี ชนิดสารเคมี/อัตรา : ใช้สาร carbosulfan 40% EC (พอสซ์) triazophos 40% EC (ฮอสตาทีออน 40% อีซี) หรือ prothiofos 50% EC (เมทูโรล 50 ดับเบิลยูพี) อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟทำลายใบและดอกในระยะที่ตัวเจริญเติบโตจนถึงระยะติดฝักอ่อน พ...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 7:14 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ
ตอบกลับ: 4
แสดง: 3097

ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ

ปลูกถั่วเขียวให้ปลอดภัยจากปนเปื้อนของเชื้อรา ให้ได้ผล การป้องกันโรคต่างๆ ถั่วเขียว.jpg การผลิตถั่วเขียวที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษตกค้าง 1. การเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ ระยะสุกแก่ของถั่วเขียวผิวมัน คือ อายุประมาณ 65 – 75 วัน สังเกตได้จากฝักเปลี่ยนเป็นสีดำและใบเริ่มแห้งเหี่ยวร่วงหล่น ฝั...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 6:51 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีผลิตข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพ การป้องกันโรคต่างๆ การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
ตอบกลับ: 6
แสดง: 15555

Re: วิธีผลิตข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพ การป้องกันโรคต่างๆ การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง

2. ผลผลิตข้าวโพดหวานให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ศัตรูของข้าวโพดฝักหวานและการป้องกันกำจัด โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด โรคราน้ำค้างหรือใบลาย สาเหตุ เชื้อรา ลักษณะอาการ ระบาดรุนแรงในระยะต้นอ่อนอายุประมาณ 1 เดือน ทำให้ยอดมีข้อถี่ ต้นแคระแกรน ใบเป็นทางสีขาว สีเขียวอ่อน หรือสีเหลืองอ่อนไปตามความยาวของใบ ...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 6:51 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีผลิตข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพ การป้องกันโรคต่างๆ การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
ตอบกลับ: 6
แสดง: 15555

วิธีผลิตข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพ การป้องกันโรคต่างๆ การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง

วิธีผลิตข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพ การป้องกันโรคต่างๆ การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง ข้าวโพดหวาน.jpg 1. การจัดการผลิตข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของตลาดหรือโรงงานอตุสาหกรรม 1.1 การเลือกพันธุ์ พันธุ์ส่งเสริม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.1.1 พันธุ์ผสมเปิด ได้แก่ ฮาวายเอื้อนซูการ์ซุปเปอร์สวี ซุปเปอร์สวีทดีเอ็ม...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 6:26 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว
ตอบกลับ: 2
แสดง: 6044

Re: วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว

3 วัชพืชและการป้องกันกำจัด วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด - วัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และหญ้าไม้กวาด เป็นต้น - วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ ผักโขม ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ่ หญ้ายาง เทียนนา หญ้ากำมะหยี่ โทงเทง สะอึก ตดหนูตดหมา และสาบแร้งสาบก...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 6:26 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว
ตอบกลับ: 2
แสดง: 6044

วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว

วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว ข้าวโพดฝักอ่อน.jpg 1. การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนปลอดภัยจากสารพิษ ศัตรูของข้าวโพดฝักอ่อนและการป้องกันกำจัด 1. โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด โรคราน้ำค้าง หรือ โรคใบลาย สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ใบอ่อนจะมีทางสีขาว เขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน เกิด...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 6:06 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว การเลือกพันธุ์ต่างๆ วิธีปลูก ดูแลความสะอาด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 20090

Re: ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว การเลือกพันธุ์ต่างๆ วิธีปลูก ดูแลความสะอาด

3 การปลูก 3.1. ฤดูปลูก 3.1.1 ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้าทีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น 3.1.2 ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ควรอยู่ในฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม หรือต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 3.2. การเตรียมดิน 3.2.1 ปลูกบนพื้นที่ราบ ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ต...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 6:06 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว การเลือกพันธุ์ต่างๆ วิธีปลูก ดูแลความสะอาด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 20090

ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว การเลือกพันธุ์ต่างๆ วิธีปลูก ดูแลความสะอาด

ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว การเลือกพันธุ์ต่างๆ วิธีปลูก ดูแลความสะอาด ข้าวโพดข้าวเหนียว.jpg การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 แหล่งปลูก 1.1. สภาพพื้นที่ 1.1.1 ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ที่ใกล้แหล่งน้ำสะอาด 1.1.2 พื้นที่ราบและสม่ำเสมอ มีความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ 1.1.3 ไม่มีน้ำท่วมขัง 1.1.4 ห่างไกลจากแหล่...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 5:44 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: การเพิ่มคุณภาพผลผลิตมันสำปะหลัง การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1630

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตมันสำปะหลัง การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตมันสำปะหลัง การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง มันสำปะหลัง.jpg 1. การจัดการเพื่อความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง มันสำปะหลังเป็นพืชที่มีการใช้สารเคมีค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะการใช้เพื่อกำจัดโรคแลแมลง แต่การใช้เพื่อการป้องกันและกำจัดวัชพืชเริ่มใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการขาดแรงงาน ดังนั้น...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 5:31 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: หลักการเลือกพันธุ์สะตอ การใช้สารป้องกันอย่างเหมาะสม การดูแล
ตอบกลับ: 2
แสดง: 3069

Re: หลักการเลือกพันธุ์สะตอ การใช้สารป้องกันอย่างเหมาะสม การดูแล

2 การเตรียมพันธุ์และปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปลูกสะตอ 2.1 พันธุ์สะตอ พันธุ์ที่พบสามารถจำแนกเป็น2 พันธุ์หลัก ได้แก่ สะตอข้าวและสะตอดาน หลักการคัดเลือกพันธุ์ - ต้องมีการออกฝักทุกปี ติดฝักดี จำนวนช่อต่อต้นมาก จำนวนฝักต่อช่ออย่างน้อย 10-15 ฝัก - ควรมีการให้ฝักช่วงต้นฤดู เพราะผลผลิตจะได้ราคาดี - ให้ฝักยาว สว...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 5:31 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: หลักการเลือกพันธุ์สะตอ การใช้สารป้องกันอย่างเหมาะสม การดูแล
ตอบกลับ: 2
แสดง: 3069

หลักการเลือกพันธุ์สะตอ การใช้สารป้องกันอย่างเหมาะสม การดูแล

หลักการเลือกพันธุ์สะตอ การใช้สารป้องกันอย่างเหมาะสม การดูแล สะตอ.jpg 1. ผลิตสะตอที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 1.1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช เน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น วิธีกล วิธีการเขตกรรม วิธีชีวภาพ รวมทั้งวิธีใช้สารเคมี ทั้งนี้ให้พยายามใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด(รายละเอียดชนิดศัตรูพืช ...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 5:16 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ปลูกมะม่วงหิมพานต์ เลือกพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปุ๋ย การดูแล
ตอบกลับ: 7
แสดง: 46777

Re: ปลูกมะม่วงหิมพานต์ เลือกพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปุ๋ย การดูแล

2 การจัดการเพื่อให้ได้ ต้นและผลผลิตมีความสมบูรณ์แข็งแรง 2.1 การใส่ปุ๋ย - ในระยะ 6 เดือนแรกหลังปลูก เมื่อมะม่วงหิมพานต์ตั้งตัวได้ ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบ้างตามสมควร จะทำให้เจริญเติบโตได้เร็วมาก ส่วนปุ๋ยเคมี ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ต้นฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 ใส่ประมาณปลายเดือนกั...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 5:16 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: ปลูกมะม่วงหิมพานต์ เลือกพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปุ๋ย การดูแล
ตอบกลับ: 7
แสดง: 46777

ปลูกมะม่วงหิมพานต์ เลือกพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปุ๋ย การดูแล

ปลูกมะม่วงหิมพานต์ เลือกพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปุ๋ย การดูแล มะม่วงหิมพานต์.jpg 1 การจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามพันธุ์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 1.1 พันธุ์ มะม่วงหิมพานต์ที่ปลูกอยู่ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 400 พันธุ์ แต่พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า ในปัจจุบันมีไม่มากสำหรับประเทศไทย พันธุ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 4:59 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ต้นกล้า ป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว
ตอบกลับ: 1
แสดง: 3796

Re: การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ต้นกล้า ป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว

3. การจัดการเพื่อผลิตมะพร้าวปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 3.1 ห้ามใช้สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 รายชื่อวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตรและต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาต 3.2 แมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด - ด้วงแรด จะกัดดินยอดมะพร้าว...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 4:59 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ต้นกล้า ป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว
ตอบกลับ: 1
แสดง: 3796

การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ต้นกล้า ป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว

การเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ต้นกล้า ป้องกันโรคต่างๆ การเก็บเกี่ยว ต้นมะพร้าวหอม.jpg 1. การจัดการเพื่อให้ได้ผลิตผลมะพร้าวน้ำหอมที่ตรงตามพันธุ์ 1.1. การเลือกพันธุ์ เลือกพันธุ์ที่ปลูกตรงตามความต้องการของตลาด มาจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้ โดยตรวจสอบ จากปลายรากอ่อนของต้นพันธุ์ เมื่อขยี้ปลายรากแล้วนำมาด...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 4:39 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: พันธุ์ไผ่ วิธีการขยายพันธุ์ ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 2265

Re: พันธุ์ไผ่ วิธีการขยายพันธุ์ ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

1.2 การขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ เมล็ดส่วนใหญ่ของไผ่จะไม่สมบูรณ์ เปอร์เซนต์ความงอกต่ำ จึงขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น เช่น กิ่งแขนง ลำ หรือเหง้า ซึ่งได้ผลดี เร็วและสะดวก การใช้เมล็ด วิธีนี้เหมาะที่จะใช้ปรับปรุงพันธุ์ไผ่ให้ดี แต่ช่วงเวลาการออกดอกของไผ่ตงไม่แน่นอน การเพาะจะเริ...
โดย Sunflower_Man
เสาร์ 14 ก.ค. 2012 4:39 pm
บอร์ด: ความรู้ทั่วไป
หัวข้อ: พันธุ์ไผ่ วิธีการขยายพันธุ์ ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 2265

พันธุ์ไผ่ วิธีการขยายพันธุ์ ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

พันธุ์ไผ่ วิธีการขยายพันธุ์ ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ต้นไผ่.jpg 1 การผลิตหน่อไม้ที่มีคุณภาพ 1.1 พันธุ์ไผ่ - ไผ่ตงดำ ไผ่ตงชนิดนี้จะมีลำต้นเขียวอมดำใบสีเขียวเข้มหนาใหญ่และมองเห็นร่องใบได้ชัดเจน หน่อจะมีขนาดปานกลาง น้ำหนักโดยเฉลี่ย 3-6 กิโลกรัม หน่อไม้ชนิดนี้จะมีรสชาติหวานกรอบ เนื้อเป็นสีขาวละเอ...

ค้นหาขั้นสูง