พบ 4134 ผลลัพธ์

โดย ลุงหนวด
อังคาร 17 พ.ค. 2022 11:12 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: รายชื่อและเบอร์โทร โรงแรมใกล้มหาลัย มสธ. พักใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3

รายชื่อและเบอร์โทร โรงแรมใกล้มหาลัย มสธ. พักใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โรงแรมและที่พักใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่พักแถวมสธ ขออนุญาตแนะนำสถานที่ใกล้เคียง ดังนี้ 1. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค โทร.02-833-4888 ราคา 2,600 บาท (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 2. โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค โทร.02-011-7777 ราคา 1,600 บาท (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 3. โรงแรมฮ็อป อินน์ แจ้งวัฒนะ โท...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 08 พ.ค. 2022 9:04 pm
บอร์ด: กาญจนบุรี
หัวข้อ: ราคาค่าโดยสาร รถสาย อู่ทอง - เลาขวัญ สหกรณ์บริการเดินรถสุพรรณบุรี
ตอบกลับ: 3
แสดง: 5433

Re: ราคาค่าโดยสาร รถสาย อู่ทอง - เลาขวัญ สหกรณ์บริการเดินรถสุพรรณบุรี

Ogdn เขียน:รถตู้สาย711เลาขวัญ-อู่ทอง
วิ่งผ่านการอาชีพอู่ทองมั้ยคะ

ขอพิกัด ที่ตั้งหรือชื่อถนน หน่อย
โดย ลุงหนวด
เสาร์ 30 เม.ย. 2022 10:26 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 200

แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน รายวิชานี้มี สอนเสริมแบบเก็บคะแนน เข้าเรียน รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2565 (หน่วยที่ : 1-7) รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (หน่วยที่ : 1-7) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หน่วยที่ : 8-15) รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2565 (หน่วยที...
โดย ลุงหนวด
เสาร์ 30 เม.ย. 2022 10:10 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ ทิปการเข้าเรียนสอนเสริม แบบออนไลน์ มสธ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 183

แนะนำ ทิปการเข้าเรียนสอนเสริม แบบออนไลน์ มสธ.

แนะนำ ทิปการเข้าเรียนสอนเสริม แบบออนไลน์ มสธ. หลักจากลงทะเบียนว่าเราจะเข้าร่วมเรียน สอนเสริมวิชาอะไรแล้ว ถึงเวลาสอน แนะนำให้เข้าห้องก่อนเรียนประมาณ ครึ่งชม. เข้าไปที่ ww.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/sornserm/app/index.asp และหน้า app เข้าไปที่ https://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:11 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

เศรษฐศาสตร์ 503 เศรษฐศาสตร์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์ (2/60) 504 เศรษฐศาสตร์ 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 505 เศรษฐศาสตร์ 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 506 เศรษฐศาสตร์ 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 507 เศรษฐศาสตร์ 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก 508 เศรษฐศาสตร์ 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 50...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:10 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

ศึกษาศาสตร์ 427 ศึกษาศาสตร์ 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 428 ศึกษาศาสตร์ 20303 จิตวิทยาและวิทยาการเรียนรู้ 429 ศึกษาศาสตร์ 20509 ความเป็นครู 430 ศึกษาศาสตร์ 20796 ประสบการณ์ มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 431 ศึกษาศาสตร์ 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 432 ศึกษาศาสตร์ 21002 นวัตกรรมการสื...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:09 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

ศิลปศาสตร์ 371 ศิลปศาสตร์ 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร sup 372 ศิลปศาสตร์ 10131 สังคมมนุษย์ 373 ศิลปศาสตร์ 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 374 ศิลปศาสตร์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 375 ศิลปศาสตร์ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 376 ศิลปศาสตร์ 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซีย...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:09 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 333 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 334 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 51708 ระบบสุขภาพและการบริการ 335 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารทางการพยาบาล 336 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 337 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 52204 กฎหมายเกี่ยว...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:08 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95719 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 304 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:07 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

วิทยาการจัดการ มีหนึ่งร้อย วิชา 201 วิทยาการจัดการ 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 202 วิทยาการจัดการ 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 203 วิทยาการจัดการ 30204 องค์การและการจัดการ 204 วิทยาการจัดการ 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 205 วิทยาการจัดการ 31302 การสำรวจปริมาณแะการประมาณ...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:07 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

รัฐศาสตร์ 178 รัฐศาสตร์ 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย 179 รัฐศาสตร์ 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 180 รัฐศาสตร์ 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมือง 181 รัฐศาสตร์ 80206 ปัญหาพัฒนาชนบทไทย 182 รัฐศาสตร์ 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 183 รัฐศาสตร์ 81310 ปรัชญาการเมือง...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:06 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

มนุษย์นิเวศศาสตร์ 151 มนุษย์นิเวศศาสตร์ 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 152 มนุษย์นิเวศศาสตร์ 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ 153 มนุษย์นิเวศศาสตร์ 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 154 มนุษย์นิเวศศาสตร์ 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 155 มนุษย์นิเวศศา...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:05 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

พยาบาลศาสตร์ 139 พยาบาลศาสตร์ 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 140 พยาบาลศาสตร์ 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 141 พยาบาลศาสตร์ 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 142 พยาบาลศาสตร์ 51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 143 พยาบาลศาสตร์ 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวค...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:05 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

นิเทศศาสตร์ 91 นิเทศศาสตร์ 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนิเทศศาสตร์ศึกษา 92 นิเทศศาสตร์ 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 93 นิเทศศาสตร์ 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 94 นิเทศศาสตร์ 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 95 นิเทศศาสตร์ 15711 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร 96 นิเทศศาสตร์ 15712 ก...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:04 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

นิติศาสตร์ 63 นิติศาสตร์ 40103 กฎหมายเกษตร 64 นิติศาสตร์ 41201 กฎหมายมหาชน 65 นิติศาสตร์ 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด 66 นิติศาสตร์ 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 67 นิติศาสตร์ 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกัน 68 นิติศาสตร์ 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลทรัพ...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 6:04 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th 500 กว่าเล่ม
ตอบกลับ: 12
แสดง: 451

Re: แนะนำ E-Book อ่านหนังสือออนไลน์ ebook.stou.ac.th

รายชื่อชุดวิชาที่มี E-Book จะแบ่ง Post ละภาควิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 1 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 90406 ดิน น้ำ ปุ๋ย 2 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 4 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 5:59 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: เนื้อหาวิชา 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบัญชีและการสอบบัญชี
ตอบกลับ: 0
แสดง: 326

เนื้อหาวิชา 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบัญชีและการสอบบัญชี

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 3 โดย รองศาสตราจ...

ค้นหาขั้นสูง