พบ 4194 ผลลัพธ์

โดย ลุงหนวด
พฤหัสฯ. 04 ส.ค. 2022 11:25 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25
ตอบกลับ: 0
แสดง: 60

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25 Download ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ ฟรี https://www.stou.ac.th/main/file/65-2/ระเบียบการสมัครฯ2565edit.pdf ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565(1) สําาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน ภาคต้น/2565 17 ก....
โดย ลุงหนวด
อังคาร 19 ก.ค. 2022 4:53 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: เปรียบเทียบ ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต กับ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 205

เปรียบเทียบ ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต กับ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน

เปรียบเทียบ ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต กับ 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน 13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน (Financial and Operation Management ) หน่วยที่ 1. การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ดร.จีรเดช อู่สวั...
โดย ลุงหนวด
เสาร์ 16 ก.ค. 2022 4:49 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: สรุปแนวข้อสอบ 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
ตอบกลับ: 0
แสดง: 196

สรุปแนวข้อสอบ 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

สรุปแนวข้อสอบ 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี ข้อสอบ บทละประมาณ 8 ข้อ ข้อสอบเลือกตอบล้วนๆ ไม่มีแบบเขียน ไม่มีคำนวณ ความจำวิชานี้ใช้น้อย เน้นหลักการวิเคราะห์ ศึกษา โปรแกรม ACL โปรแกรม สอบบัญชีไปเยอะๆ มีข้อสอบบทท้ายๆ ตั้งแต่ 11-15 โจทย์ถามเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ หลายข้อมากๆ น่าจะประ...
โดย ลุงหนวด
ศุกร์ 15 ก.ค. 2022 6:13 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: กำหนดการสอบออนไลน์ และสนามสอบ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาแล้ว
ตอบกลับ: 2
แสดง: 370

Re: กำหนดการสอบออนไลน์ และสนามสอบ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาแล้ว

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี ก1 16 กรกฎาคม 2565 13.30-16.30 น.
32208 การบัญชีขั้นกลาง2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ก1 17 กรกฎาคม 2565 09.00-12.00 น.
10151 ไทยศึกษา ก1 17 กรกฎาคม 2565 13.30-16.30 น.

ระบบ สอบออนไลน์
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
โดย ลุงหนวด
พุธ 13 ก.ค. 2022 12:55 pm
บอร์ด: กรุงเทพมหานคร
หัวข้อ: รวมตลาดในกรุงเทพฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 195

รวมตลาดในกรุงเทพฯ

รวมตลาดในกรุงเทพฯ 1 ตลาดประชานิเวศน์1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. พื้นที่ 15-0-46 ไร่ จำนวนแผง 341 แผง เวลาเปิด เวลาปิด 05.00- 21.00 น. สินค้าที่ขาย หลากหลายประเทคละกันไป อาทิ เนื้อสัตว์ เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารตามสั่ง ครื่องดื่ม อาหารกลางคืนโต้รุ่ง ฯลฯ 2 ตลาดบางกะปิ เ...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 ก.ค. 2022 8:15 pm
บอร์ด: ลำปาง
หัวข้อ: ผลการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดลำปาง เขต 4 ลำปาง ปิดหีบวันนี้ 17.00 น.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 208

Re: ผลการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดลำปาง เขต 4 ลำปาง ปิดหีบวันนี้ 17.00 น.

รูปภาพ
พรรคเสรีรวมไทย มีคะแนนนำคูแข่งแบบขาดรอย
ณ. เวลา 20.00 น.
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 ก.ค. 2022 11:24 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
ตอบกลับ: 5
แสดง: 281

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ก1)
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ (ก1)
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม (ก1)
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม (ก1)
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (ก1)
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 ก.ค. 2022 11:23 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
ตอบกลับ: 5
แสดง: 281

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา

72204 เศรษฐกิจครอบครัว (ก1) 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ก1) 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (ก1) 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (ก1) 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ (ก1) 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา (ก1) 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (ก1) 91...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 ก.ค. 2022 11:23 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
ตอบกลับ: 5
แสดง: 281

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน ห้องสอบที่ 17-26 (ก1) 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (ก1) 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (ก1) 41404 กฎหมายแรงงาน (ก1) 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ (ก1) 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ก1) 51107 ชีว...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 ก.ค. 2022 11:23 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
ตอบกลับ: 5
แสดง: 281

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ (ก1) 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน (ก1) 32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ก1) 32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน (ก1) 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก (ก1) 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย (ก1) 32432 กา...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 10 ก.ค. 2022 11:22 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
ตอบกลับ: 5
แสดง: 281

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ห้องสอบที่ 36-44 (ก1) 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ห้องสอบที่ 45-53 (ก1) 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (ก1) 10203 พฤติกรรมมนุษย์ (ก1) 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (ก1) 12303 สังคมไทย (ก1) 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย ...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 03 ก.ค. 2022 12:15 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
ตอบกลับ: 5
แสดง: 281

วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา

วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 2 แต่ละวิชา
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 03 ก.ค. 2022 12:01 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 869

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ของบริษัท IRPC ค้นหา จาก set.or.th อยู่ในหัวข้อ 16 ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 16.1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ...
โดย ลุงหนวด
เสาร์ 02 ก.ค. 2022 11:35 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: รวมลิงค์สำคัญ อัพเดดสำหรับ นักศึกษามหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอบกลับ: 2
แสดง: 1135

Re: รวมลิงค์สำคัญ อัพเดดสำหรับ นักศึกษามหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใครลงทะเบียนวิชาไหนแล้วยังไม่มีหนังสือ ลองดูตามนี้ กรณีของท่าน หากประสงค์จะเข้าอ่านเอกสารการสอนใน e-book ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดดังนี้ค่ะ - ชื่อ/สกุล - เลขประจำตัวนักศึกษา - ชุดวิชา - e-mail ของท่าน โดยแจ้งไปยัง E-mail : [email protected].com ศูนย์สารสนเทศ มสธ. เบอร์โทรติดต่อสำหรับ หลังสือ, แผ่นวีดีโอ...
โดย ลุงหนวด
พุธ 29 มิ.ย. 2022 11:44 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ VDO สอนออนไลน์ วิชาที่ นศ.มสธ.ทุกคนต้องเรียน 10151 - ไทยศึกษา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 270

สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ VDO สอนออนไลน์ วิชาที่ นศ.มสธ.ทุกคนต้องเรียน 10151 - ไทยศึกษา

สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ VDO สอนออนไลน์วิชาที่ นศ.มสธ.ทุกคนต้องเรียน 10151 - ไทยศึกษา เริ่มจาก VDO สอนออนไลน์ ก่อน 10151 ปฐมนิเทศ https://www.youtube.com/MdsbytvtGus บทที่ 1 ตอนที่ 1 ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป https://www.youtube.com/W6DxcGUYzOY บทที่ 1-3 บทที่ 4-6 บทที่ 7-9 บทที่ 10-12 บทที่ ...
โดย ลุงหนวด
อาทิตย์ 26 มิ.ย. 2022 9:20 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 869

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

สรุปบทที่ 12
ไม่มีคำนวณ
ข้อมูลประกอบงบมี 5 ข้อ
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ตเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบ

หมายเหตุประกอบงบ คำอธิบายของผู้สอบบัญชี
โดย ลุงหนวด
เสาร์ 25 มิ.ย. 2022 2:36 pm
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: การบ้าน 32208 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาคนละ 1 เหตุการณ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 274

การบ้าน 32208 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาคนละ 1 เหตุการณ์

การบ้าน 32208 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาคนละ 1 เหตุการณ์
ตัวอย่างเช่น BTS ประกาศ

ค้นจาก set.or.th
พร้อมบอกแหล่งที่มา
โดย ลุงหนวด
เสาร์ 25 มิ.ย. 2022 9:24 am
บอร์ด: ความรู้มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.)
หัวข้อ: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 869

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

สรุปเนื้อหาบทที่ 8
งบพื้นฐานมี 5 งบ
ประโยนชน์ของรายงานการเงิน

งบกำไรขาดทุน บริษัทจำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมาหชน
ดูสูตร และความแตกต่าง

งบแสดงฐานะการเงิน

*** งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ

ค้นหาขั้นสูง