ทีมงาน

ระดับ ผู้ดูแลระบบ กลุ่มหลัก Moderator
AdministratorAdmin1 ผู้ดูแลระบบ บอร์ดทั้งหมด
ระดับ Moderators กลุ่มหลัก Moderator
Full Memberนายบอกทาง สมาชิก บอร์ดทั้งหมด
VIP Memberลุงหนวด Moderators บอร์ดทั้งหมด