แจกฟรี!!! 5 แบบบ้านผู้สูงอายุสไตล์ไทยและญี่ปุ่น อยู่ดี ไม่มีอุบัติเหตุ

คุยกันได้ แวะมาทักทาย ทุกเรื่อง จับฉ่าย รวมมิตร บ้านเล็กบ้านน้อย
พูดคุยเรื่องนอกบ้าน
smanpruksa
Newbie
Newbie
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 02 ก.ค. 2020 4:23 pm

แจกฟรี!!! 5 แบบบ้านผู้สูงอายุสไตล์ไทยและญี่ปุ่น อยู่ดี ไม่มีอุบัติเหตุ

โพสต์โดย smanpruksa » พุธ 11 พ.ย. 2020 4:08 pm

ในปัจจบุันที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นั้น สินค้าเเละบริการสำหรับผู้สูงอายุมีให้เลือกใช้อย่างมากมายในท้องตลาด เช่น ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ รวมไปถึงสถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่ขยายตัวเป็นจำนวนมาก เช่น บ้านพักคนชรา เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแลผู้สูงอายุและสถานพักฟื้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งการเลือกปรับแบบบ้านที่อยู่อาศัยส่วนตัว ให้กลายเป็นแบบบ้านผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกัน

แบบบ้านผู้สูงอายุ คือ การออกแบบที่พักอาศัยให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องช่วยลด เเละป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ พร้อมสร้างสุขภาวะที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกันของทุกคนในครอบครัว โดยแบบบ้านผู้สูงอายุที่ดีควรต้องได้รับการรับรองแบบบ้านผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น การเคหะแห่งชาติ หรือกรมโยธาฯ ก่อนที่จะนำแบบบ้านไปใช้เพื่อก่อสร้างจริง นอกจากนั้นเเล้ว ประกันสุขภาพเพิื่อผู้สูงอายุจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายสุขภาพเเละอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ด้วยเช่นกัน วันนี้รวบรวม 5 แบบบ้านผู้สูงอายุในไทยและญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ เเละสมาชิกทุกคนในบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาฝากกัน

1. แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ
แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ หรือ “บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” คือ โครงการประกวดนวัตกรรมการออกแบบบ้านผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ภายใต้โจทย์แบบบ้านผู้สูงอายุประเภทงบประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน) เเละประเภทงบประมาณไม่เกิน 1,500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน) โดยผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านผู้สูงอายุที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยช่องระบายอากาศ ทำให้ตัวบ้านมีการหมุนเวียนของระบบอากาศที่เป็นธรรมชาติ หรือแบบบ้านผู้สูงอายุที่เน้นใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายใน เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความอึดอัด และปลอดภัยในการทำกิจกรรมกับครอบครัว ทั้งนี้ การเคหะฯ ได้นํามาพัฒนาเพื่อให้พร้อมสร้างได้จริง ทั้งงานโครงสร้าง วัสดุ งานระบบทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า


2. แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธา
แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ “แบบบ้านอารยสถาปัตย์” รองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงรูปแบบบ้านผู้สูงอายุที่ทันสมัยเเละเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย เเละทุกสถานะของสุขภาพร่างกายเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคเเละเท่าเทียม
ผู้ขอรับแบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธา สามารถขอรับแบบบ้านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น จะเสียเฉพาะค่าวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น สามารถรับได้ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทั้งนี้ ก่อนนำแบบมาก่อสร้าง ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง


3. แบบบ้านผู้สูงอายุ SCG HEIM
บ้านเอสซีจี ไฮม์ CARE Series ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบความห่วงใย ความปลอดภัย และความสุขสบายให้กับผู้สูงอายุ โดยทุกรายละเอียดในบ้านผ่านการคิดค้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและก่อสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักของตัวบ้านผลิตโดยหุ่นยนต์ หรือระบบ Air Factory System ที่ช่วยนำเอาออกซิเจนเข้าสู้ตัวบ้านโดยผ่านการกรองทำให้อากาศที่เข้ามาสะอาด อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ไม่ลื่น ห้องน้ำที่แยกโซนแห้งเปียกและมีอุปกรณ์เสริมสำหรับพยุงตัว เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม


4. แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน
แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน รองรับการอยู่อาศัยทั้งแบบอยู่คนเดียวและแบบอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกทั้งครอบครัวในรูปแบบบ้านชั้นเดียวสำหรับ 2-4 คน และบ้านสองชั้นสำหรับ 4-7 คน โดยแบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน ทั้ง 4 แบบนี้ เน้นการออกแบบพื้นภายในบ้านให้เรียบ ไม่เล่นระดับ มีห้องนอนและห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่าง และมีทางลาดสำหรับรถเข็น ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุระหว่างอยู่อาศัยภายในบ้าน


5. แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น
แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น มีทั้งรูปแบบบ้านพักอาศัยส่วนตัว เเละบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลการันตีการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น ผสมผสานแนวคิดการออกแบบที่เรียบง่าย เข้าถึงสมาชิกทุกคนภายในบ้าน เเละจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ครบครัน

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน